Luật Ba Lan

Ba Lan: 20 thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017

Cập nhật lúc 03-01-2017 07:28:21 (GMT+1)

Giá điện tăng: các hộ gia đình sẽ phải trả  thêm từ 1,7 đến 6,9% . Hơn nữa phí chuyển tiếp về năng lượng để hỗ trợ ngành than sẽ tăng từ 3,87zl brutto lên 8zl mỗi tháng.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo