Liên bang Đức

Xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng sang Đức: Chiêu lừa mang tên du học sinh

Cập nhật lúc 27-04-2017 14:59:10 (GMT+1)

Giới hạn tuyển chọn lao động xuất khẩu sang Đức và chưa cho phép doanh nghiệp tham gia vào quá trình này, khiến tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng dưới danh nghĩa du học sang Đức đang hiển hiện.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo