vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Người Séc tự công nhận là thùng rác của châu Âu

Cập nhật lúc 17-03-2017 21:05:27 (GMT+1)
Ảnh: David Ryneš, Novinky

Thùng rác châu Âu. Tự người Séc lâu nay gán cho mình biệt hiệu như vậy vì tình trạng chất lượng thực phẩm bi thảm trong hệ thống bán lẻ. Khảo sát mới nhất của trung tâm STEM/MARK tiếp tục khẳng định điều này.

Theo STEM/MARK, hơn 70 phần trăm người Séc được hỏi đánh giá là nhóm người tiêu dùng hạng hai. Hai phần ba cho rằng quyền lợi người tiêu dùng Séc không được bảo vệ đầy đủ. So với phần còn lại của châu Âu, vị thế người tiêu dùng Séc được tự đánh giá là thấp kém hơn.

Cũng theo khảo sát thực hiện trong tháng Ba 2017 này, người tiêu dùng Séc có xu hướng mang tính quyết định khi mua hàng hóa chủ yếu theo giá cả chứ không căn cứ vào chất lượng.

Trong trường hợp thất vọng, hai phần ba người tiêu dùng Séc sẽ chọn nhãn hiệu hay sản phẩm khác. Thái độ chỉ trích chất lượng thực phẩm chủ yếu trong nhóm người tiêu dùng từ 45 đến 59 tuổi và cả thị dân Praha.

Mai Hương- Novinky
 ©Vietinfo
 
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2017 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: